BTC

Het Trade for Development Centre (TDC) is een programma van BTC, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap.
Zij geloven dat eerlijke en duurzame handel een instrument is voor armoedevermindering en voor duurzame ontwikkeling van kleine producenten in ontwikkelingslanden. Ze werken rond drie grote thema's: Steun aan producenten, sensibiliseren, Info verspreiden en uitwisselen.
Exchange werkt samen met de Belgische Technische Cooperatie en haar Trade for development Centre . Zo werkten we samen in Congo. Lees alles over dat project via deze link en op hun website