de rol van Exchange

De rol van Exchange binnen project AZO :

Iets voor jou?

Als bedrijf:

Speel concreet in op een brandend actueel thema en neem contact op met ons.

Individueel:

Heb je zelf ondernemerscompetenties en interculturele vaardigheden?

Stel je dan kandidaat om als Exchange-vrijwilliger dit project te versterken: