FAQ

Wat is Exchange?

Exchange is een Vlaamse (Belgische) vzw. De kernactiviteit van de organisatie is het uitsturen van vrijwillige experten naar bedrijven en socio-economische organisaties in het Zuiden voor kortstondige projecten (1 tot 4 weken).

Welk doel streeft Exchange na?

Privaat ondernemerschap staat mee aan de basis van economische ontwikkeling. Precies door bedrijven te ondersteunen met experten van hoog niveau, draagt Exchange bij tot hun ontwikkeling en verduurzaming. Medewerkers van de bedrijven, hun gezinnen en het overheidsbestel kan hier wel bij varen.

Hoe is Exchange gestructureerd?

Een compact kernteam verzorgt de dagelijkse werking vanuit het hoofdkantoor in Wilrijk (Antwerpen). Zij worden in het Noorden bijgestaan door vrijwillige Landen- en Sectorcoördinatoren. In het Zuiden zijn meer dan 40 Lokale Vertegenwoordigers actief in de doellanden van Exchange. Daarnaast beschikt Exchange over een database van meer dan 1.000 vrijwillige kandidaat-experten.

Tot wie richt Exchange zich?

70% van onze projecten zijn gericht op kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s). Daarnaast richten onze projecten zich voornamelijk op organisaties zoals coöperatieven, kamers van koophandel, overkoepelende organisaties, ondernemersfederaties, vakverenigingen, enz. Deze KMO’s en organisaties hebben zeer zeker groeipotentieel maar beschikken over onvoldoende middelen om een internationaal expert te betalen.

Welk type projecten voeren we uit?

Dit zijn enkele voorbeelden van soorten projecten die wij uitvoeren:

 Welk type projecten voeren we niet uit?

De volgende projecten vallen buiten onze activiteiten:

Hoe dan ook willen we in geen enkel geval concurrentie betekenen voor de lokale experten.

Wat zijn de selectiecriteria voor een aanvraag?

De KMO’s moeten minstens:

Wat de socio-economische organisaties betreft, kijken we naar hoe ze georganiseerd zijn en wat het aantal "eindbegunstigden" is.

Welke aanvragen aanvaarden we niet?

We kunnen geen aanvragen aanvaarden die niet voldoen aan onze criteria of onze filosofie. Voorbeelden zijn :

Hoeveel projecten kunnen aan eenzelfde aanvrager worden toegekend en wat is de kostenstructuur van een project?

Elke aanvrager kan maximum 4 projecten aanvragen. Tussen elk project moet een periode van 6 maanden zitten en de aanbevelingen van  het voorgaande project moeten zijn nageleefd. Hoe we de kosten verdelen? Hier enkele algemene bepalingen:

 Opgelet :