Missie

Het uitgangspunt van Exchange vzw is helder: dankzij duurzame en inclusieve economische groei meer welvaart en welzijn in het Zuiden creëren. Onze organisatie draagt op een rechtstreekse, doelgerichte, efficiënte en slimme manier bij aan deze groei. Exchange gaat voor economieën die meer waardig werk aanbieden, met aandacht voor sociale en groene cohesie. Zo bieden we mensen uit het Zuiden mee de kansen op ontwikkeling waar ze recht op hebben.

Exchange zet zich in rond SDG 8:

"Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen"

De economische productiviteit moet toenemen door middel van diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. Economische groei mag niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling, daarom dringt SDG 8 er op aan dat de ontwikkelde landen het voorbeeld geven. Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken en er voor zorgen dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op fatsoenlijk werk en een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk

                                  "Exchange: dat is duurzame en inclusieve groei in het Zuiden"

Exchange zet volop in op de private sector van landen in ontwikkeling. Die is de stuwende kracht van economische groei en ontwikkeling in het algemeen, die draagt bij tot de financiële basis van de overheid en die spoort aan tot goed bestuur. De private sector kan essentiële goederen en diensten leveren, ook aan armen. Exchange geeft deze private sector - en organisaties die eraan gelinkt zijn - de mogelijkheid om beroep te doen op een grote poule van vrijwillige topexperten. Door deze vrijwel kosteloze expertise kunnen bedrijven in het Zuiden groeien, krijgen de (lokale) economieën een stimulans en ontstaan er kansen voor werkzoekenden.

waardig werkb