Missie

Het uitgangspunt van Exchange vzw is helder: dankzij duurzame en inclusieve economische groei meer welvaart en welzijn in het Zuiden creëren. Onze organisatie draagt op een rechtstreekse, doelgerichte, efficiënte en slimme manier bij aan deze groei.

De Verenigde Naties ontwikkelden 17 Sustainable Development Goals waar actoren uit alle geleden van de samenleving zich inzetten voor een betere wereld in 2030. Met Exchange focusen we onze bijdrage op twee van deze Sustainable Development Goals.

facebook cover SDGs

Sustainable Development Goal 8:

"Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen"

De economische productiviteit moet toenemen door middel van diversificatie, technologische vernieuwing en innovatie. Economische groei mag niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling, daarom dringt SDG 8 er op aan dat de ontwikkelde landen het voorbeeld geven. Tegen 2030 moeten we een volledige en productieve werkgelegenheid bereiken en er voor zorgen dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op fatsoenlijk werk en een gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk. Door Afrikaanse ondernemers toegang te geven tot ondernemers kunnen we door middel van kennisdeling en het faciliteren van partnerschappen bijdrage tot economische groei, en zo deze bedrijven toe te laten meer waardige jobs te creëren.

Bedrijven dragen op deze manier gevoelig bij aan inclusieve groei en hebben een positieve impact op armoede in al zijn aspecten. Bedrijven hebben vervolgens ook een directe impact op de markt: ze verzekeren een stabiele toegang tot hoogwaardige producten of diensten. Dit maakt een regio minder afhankelijk van ingevoerde producten en diensten waardoor de handelsbalans in evenwicht kan komen. Dankzij hun belastingbijdrage versterken ze vervolgens de overheid. Ten slotte dragen ondernemingen bij tot de introductie en/of de verbetering van technologie in de regio waar ze actief zijn.

 

Sustainable Development Goal 17:

"Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling "        

Exchange heeft in haar 16 jarige bestaan meer dan 2000 projecten in 30 landen  succesvol uitgevoerd. Door dit werk hebben we een uniek netwerk opgebouwd van bedrijven, consultants, overheden, NGOs en andere lokale partners. Een samenwerking met Exchange geefttoegang tot deze kanalen en zo nieuwe bedrijfscontacten in Afrika te leggen. Exchange zet in haar nieuwe werking dan ook volop in op partnerschappen met bedrijven, overheden en andere non profit actoren. Het opzetten van partnerschappen wordt een integraal onderdeel van onze werking. Hoewel 1 op 1 uitwisselingen zeker een meerwaarde bieden, kunnen we door het opzetten van duurzame partnerschappen onze impact exponentieel vergroten.