Onze Projecten

Ondernemerschap versterken = armoede bestrijden

Zo’n 70% van de projecten die Exchange in het Zuiden uitvoert, vindt plaats bij kmo’s. Voor de overige 30% zijn we actief in organisaties die er een nauwe band met het bedrijfsleven hebben. Denk maar aan coöperaties, kamers van koophandel, koepelverenigingen, overheidsinstanties of sectorfederaties.

Exchange levert gratis expertise

Exchange richt zich tot kmo’s die het potentieel hebben om te groeien, maar niet over de middelen beschikken om expertise van buitenaf in te huren. Dan komen onze vrijwillige experten in de kijker.

Wat voor projecten realiseren we concreet?

Bij Exchange draait alles rond het bevorderen van ondernemerschap door het uitwisselen van kennis. We willen ondernemers “tools” aanreiken, zonder daarbij het werk zelf voor hen te gaan doen. Exchange realiseert kortetermijnprojecten van gemiddeld twee weken (met een maximumduur van een maand) in de volgende domeinen:

Het financieren van projecten of bedrijfsuitrusting? Het toekennen van microkredieten? Of het opleiden van studenten? Allemaal zeer relevante aspecten binnen de ontwikkelingssamenwerking. Alleen vinden we bij Exchange dat andere instanties daarvoor veel beter zijn geplaatst. Wij houden het bij pure kennisuitwisseling in een ondernemerscontext.

IMG_0058

Wat betaalt Exchange...

Onze experten werken volledig vrijwillig. Exchange zorgt ervoor dat de expert tot bij de dichtst bijzonder internationale luchthaven geraakt. Ook visa, reisverzekeringen en andere administratieve kosten neemt Exchange voor haar rekening. Zo kunnen onze vrijwilligers zonder praktische of financiële zorgen hun kennis gaan delen.

… en wat betaalt de aanvrager?

Kennisdeling mogelijk maken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als een project wordt aanvaard, dan gaat Exchange ervan uit dat jouw bedrijf of organisatie, een bedrijf of organisatie in het Zuiden dus, de volgende aspecten op zich neemt tijdens het verblijf van de vrijwillige expert: