Over Exchange

Nieuwe kijk op ontwikkelingssamenwerking

Succesvol ondernemen? Dat is een hele duurzame en krachtige manier om armoede aan te pakken. Maar om succesvol te kúnnen ondernemen, is kennis cruciaal. Juist daarom maakt Exchange kennisuitwisseling tussen ondernemers en professionals in Noord en Zuid mogelijk. Zo versterkt onze organisatie bedrijven in ontwikkelingseconomieën en realiseert Exchange er meetbare groei.

Sfeerbeeld16

Noden van bedrijven uit het Zuiden

Ondernemers en socio-economische organisaties uit het Zuiden zitten vaak boordevol goede ideeën. Als ook zij kunnen groeien, dan komt er nieuwe werkgelegenheid en krijgt de (lokale) economie extra zuurstof. Jammer genoeg ontbreken vaak de middelen om broodnodige expertise van buitenaf te krijgen om zo duurzaam te ontwikkelen:

Bovenstaande vragen zijn bij uitstek noden waarop Exchange een adequaat antwoord biedt. Voldoet de aanvraag aan onze selectiecriteria? Dan gaan we op zoek naar een geschikte expert die het bedrijf kan bijstaan. Na aanvaarding van de expert (de ondernemer uit het Zuiden beslist), stuurt Exchange deze vrijwilliger op pad. Beide ondernemers gaan dan samen de uitdaging aan, als gelijkwaardige partners.

Echte vrijwilligersorganisatie

Zonder vrijwilligers, geen Exchange. Al onze experten stellen hun kennis gratis ter beschikking. Naast de experten die hun kennis in het Zuiden gaan delen, heeft Exchange ook nog een hecht team van coördinatoren. Ze staan in nauw contact met netwerken in België en in het Zuiden.

Sfeerbeeld15

Steile groeicurve

Het idee voor Exchange ontstond rond de eeuwwisseling bij “founding father” Karel Huysmans. Ook Senior Consultants Vlaanderen (SCV) en de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) lagen mee aan de grondslag van de organisatie. Die waren samen met Boerenbond, Incofin, Kauri, Unizo, VKW, VOKA en Leo Antonissen, Frans Florquin, Wim Harkx, Herman Van de Velde, Dirk Vyncke en Karel Huysmans de stichtende leden op 26 november 2001.

Ondertussen is Exchange uitgegroeid tot een vzw met meer dan 1.000 kandidaat-experten en sympathisanten die jaarlijks meer dan 200 projecten realiseren.

Waarom privaat ondernemerschap steunen?

Het ligt voor de hand dat de privésector in markteconomieën een drijvende kracht is om economische groei te genereren. Dit vinden we terug in een recent rapport van de OECD:

"The first obvious point is that, in market economies, the private sector has an instrumental role in generating economic growth. Expanding private sector markets can generate employment, livelihoods, incomes, public spending and accessible goods and services - making them centrally important to the pro-poor growth story. Through interacting with dynamic markets large numbers of people can successfully and very rapidly exit poverty."

>> naar boven