Over Exchange

Nieuwe kijk op ontwikkelingssamenwerking

Exchange gelooft in de kracht van de privésector als belangrijkste motor voor economische groei. Deze economische groei draagt dan op haar beurt bij tot de create van waardig werk. Daarom kiest Exchange ervoor samen te werken met ondernemers in Afrika in onze 7 focuslanden (Senegal, Burkina Faso, Tanzania, Oeganda, Rwanda, Malawi en Zuid-Afrika).

Maar om succesvol te kúnnen ondernemen, is kennis cruciaal.  Exchange maakt deze kennisuitwisseling tussen ondernemers en professionals in Noord en Zuid mogelijk.

Ondernemers en socio-economische organisaties uit het Zuiden zitten vaak boordevol goede ideeën. Als ook zij kunnen groeien, dan komt er nieuwe werkgelegenheid en krijgt de (lokale) economie extra zuurstof. Jammer genoeg ontbreken vaak de middelen om broodnodige expertise van buitenaf te krijgen om zo duurzaam te ontwikkelen:

Bovenstaande vragen zijn bij uitstek noden waarop Exchange een adequaat antwoord biedt. Beide ondernemers gaan samen de uitdaging aan, als gelijkwaardige partners.

Echte vrijwilligersorganisatie

Zonder vrijwilligers, geen Exchange. Al onze experten stellen hun kennis gratis ter beschikking. Naast de experten die hun kennis in het Zuiden gaan delen, heeft Exchange ook nog een hecht team van coördinatoren. Ze staan in nauw contact met netwerken in België en in het Zuiden.

Steile groeicurve

Het idee voor Exchange ontstond rond de eeuwwisseling bij “founding father” Karel Huysmans. Ook Senior Consultants Vlaanderen (SCV) en de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) lagen mee aan de grondslag van de organisatie. Die waren samen met Boerenbond, Incofin, Kauri, Unizo, VKW, VOKA en Leo Antonissen, Frans Florquin, Wim Harkx, Herman Van de Velde, Dirk Vyncke en Karel Huysmans de stichtende leden op 26 november 2001.

Ondertussen is Exchange uitgegroeid tot een vzw met meer dan 1.000 kandidaat-experten en sympathisanten die jaarlijks meer dan 200 projecten realiseren.

Creating shared value en PS4d

Ook het concept Shared value kent een centrale plaats in de hedendaagse bedrijfsvoering en omhelst een bedrijfsstrategie waarbij gefocust wordt op het aanpakken van sociale problemen die een link hebben met de bedrijfsvoering. Shared value biedt een kader waarbinnen nieuwe opportuniteiten gecreëerd worden voor bedrijven, organisaties uit de civiele maatschappij en overheden en waarbij een marktgerichte aanpak een hefboom kan betekenen voor het aanpakken van sociale problemen.

Exchange innoveert met zijn aanpak als bruggenbouwer tussen de private, publieke en non profit sectoren. Zo zetten we niet enkel de knowhow in van ondernemers van bij ons, we werken ook als facilitator voor bedrijfscontacten tussen Noord en Zuid. Door de private sector in het Noorden te activeren in onze werking in het Zuiden bieden we een innovatieve nieuwe weg voor ontwikkelingssamenwerking op de basis van evenwaardige partnerschappen.

 

>> naar boven