Onze Partners

Exchange is niet enkel kennisdeling tussen Noord en Zuid. Een belangrijk element van onze werking ligt in het netwerk in Noord en Zuid waarmee we samenwerken om meer impact te genereren. Zo is Exchange een echt platform voor uitwisseling tussen ondernemers, overheden, de civiele maatschappij en andere instanties. In ons 15 jarig bestaan hebben we een uniek netwerk uitgebouwd in binnen én buitenland waar onze partners toegang tot verkrijgen door verscheidene vormen van samenwerking.

Onze kernwerking zet zich in voor de realisatie van SDG8: de creatie van waardig werk. Één van de middelen waar we daarvoor op steunen is dan weer SDG 17: het opzetten van globale partnerschappen.

Zo steunen leden van onze Company Club Exchange financieel met een jaarlijkse bijdrage. Andere partners helpen ons om nieuwe kandidaten te vinden door vb. hun getalenteerde medewerkers ter beschikking te stellen als vrijwillige consultants of helpen ons bij het invullen van vacatures door deze in hun netwerk rond te zenden. Sommigen financieren ook geregeld specifieke projecten waar hun werknemers zich als consultant voor inzetten. Voor nog een ander type partner voeren we projecten die zij aanbrengen uit tegen een vergoeding voor zover ze binnen onze criteria vallen uiteraard.

Daarnaast kunnen we rekenen op samenwerkingen met andere middenveldorganisaties en maakt overheidssteun op Vlaams en Federaal niveau onze werking mogelijk.

Interesse in een partnerschap met Exchange? Contacteer ons via mail en bekijk ons aanbod hier.