Project indienen

Exchange werkt 100% vraaggestuurd. Het zijn de bedrijven en organisaties uit het Zuiden zelf die hun projectaanvraag formuleren. Dat vinden we ontzettend belangrijk: het “ownership” van een project blijft zo immers volledig bij de aanvrager in het Zuiden liggen.

Heel eenvoudig

Hoe kan je als bedrijf of socio-economische organisatie uit het Zuiden nu concreet een aanvraag indienen? Dat is heel gemakkelijk. Je kan zelf het online aanvraagformulier invullen. Reken erop dat je daarvoor zo’n 15 à 30 minuten tijd nodig hebt. Heb je liever wat meer ondersteuning? Contacteer dan de Lokale Vertegenwoordiger die zich het dichtst bij je bedrijf of organisatie bevindt. Hij of zij zal je graag verder helpen. Is er voor jouw land geen Lokale Vertegenwoordiger beschikbaar, contacteer dan het hoofdkantoor.

start-projectaanvraag

Belangrijk: onze basiscriteria

Hoe graag we het ook zouden willen: het is voor Exchange helaas niet mogelijk om alle bedrijven uit het Zuiden te ondersteunen die bij ons een projectaanvraag indienen. Precies daarom hebben we doorheen de jaren een reeks van criteria* ontwikkeld om juist die bedrijven te ondersteunen die onze expertise het meeste nodig hebben** en maximaal impact te kunnen genereren met de ons beschikbare middelen.

Dit zijn onze belangrijkste kwantitatieve criteria:

* Exchange hoedt zich ervoor om de lokale markt te verstoren. Wij leveren dus geen expertise die lokaal te vinden is.
** Ook (grotere) bedrijven die onze criteria overstijgen, kunnen een expertise aanvragen. Exchange bepaalt dan op voorhand welke financiële tegemoetkoming er wordt verwacht.