Raad Van Bestuur

De raad van bestuur van Exchange komt vier maal per jaar bij elkaar en zet mee de strategische lijnen uit.

Samenstelling Raad van Bestuur: