10 jaar samenwerking met International Dairy Products in Tanzania

Willy Deville is een zuivelexpert die zijn hele carrière verbonden was aan het Instituut voor Landbouw en Visserij-Onderzoek (ILVO). Naast zijn werk bij het ILVO, richtte hij ook een eigen kaasmakerij op, Beverse Kaas, waar hij met veel liefde artisanale kazen produceert. International Diary Products is een zuivelbedrijf uit Arusha in Tanzania. Reeds tien jaar geleden werkten IDP en Exchange voor het eerst samen. Ook toen was Willy Deville de expert die het bedrijf met raad en daad bijstond.

In de toeristische regio rondom Arusha is er grote vraag naar kazen en zuivelproducten voor de vele Westerse toeristen die de streek in groten getale bezoeken. Het produceren van kwaliteitsvolle kazen en yoghurts is met de beperkte lokale middelen niet altijd even evident. Ook de kwaliteit van de toegeleverde melk laat regelmatig te wensen over. In de afgelopen tien jaar reisde Willy Devillle 3 maal naar Arusha voor een intensieve uitwisseling en ook vanuit België werd er steeds contact gehouden.

Ter plaatse werkte Willy de afgelopen jaren aan hygiëne en het opzetten van efficiëntere productieprocessen. Vanop afstand stond hij het bedrijf bij in de aankoop van nieuwe machines en de ingebruikname ervan. Als sluitpunt van een jarenlange samenwerking reisde Willy nog één keer af naar Arusha om het opzetten van een eigen melkerij (belangrijk om zelf controle te hebben op de aanvoer van kwaliteitsvolle melk) te begeleiden. Willy’s inzicht in de nodige infrastructuur en machinerie kwam daarbij goed van pas. Daarnaast werkte hij ook intensief aan het verder op punt zetten van efficiënte productieprocessen, het opleiden van het personeel op dat vlak en werden nieuwe kaasoorten geïntroduceerd. Zo kan nu met de wei (die anders toch als restproduct wordt weggegooid) ricotta worden geproduceerd, een kaas waar veel vraag naar is.

Het jarenlange partnerschap resulteert uiteraard ook in sterke persoonlijke banden. Willy blijft ook vanop afstand een belangrijk klankbord voor de manager van IDP. Voor het verder uitbouwen van de melkerij zijn de heren alvast gezamenlijk de verdere stappen aan het voorbereiden.