Transformatie van een printbedrijf in Malawi

Siebe Meijer ging vorig jaar naar Malawi om er samen met Printer Systems Ltd een business plan op te stellen. Een cruciale factor in de positieve ontwikkeling van het bedrijf is het enthousiasme en de gedrevenheid van zowel de vrijwillige consultant als de aanvrager, en de wederzijdse belangstelling om van elkaar te leren.

Kennisdeling om te blijven groeien

Printer Systems telde aanvankelijk zes werknemers en één stagiair, en is gericht op het vervaardigen van promotieartikelen (zoals bedrukte pennen en T-shirts, banners en borduursel) en printmateriaal (zoals boeken, folders en brochures). Eenvoudige afwerking gebeurt steeds in-house, terwijl meer gecompliceerde finishing in India wordt gedaan. Jay Chikoya is eigenaar van het bedrijf sinds de uitkoop van zijn voormalige partner in 2014 en benaderde onze lokale vertegenwoordiger Edna Chamgwera met zijn vraag tot ondersteuning voor het opmaken van een nieuw businessplan zodat de onderneming haar groei kan doorzetten.

1959833_624626610953768_236095351_n

Siebe Meijer was met zijn meer dan 45 jaar ervaring in de grafische industrie, hiervoor de aangewezen persoon. Tot 2011 had hij zijn eigen bedrijf Meijer Graphic Advisor, waarmee hij actief was als freelance marketing- en salesadviseur en productontwikkelaar. Hij beschikt zowel over kennis van drukmachines in prepress en after-press, als over kennis van digitale druksystemen. Tegenwoordig zet Siebe zich in voor private sectorontwikkelingsprojectenzowel via Exchange alsook via onze Nederlandse (PUM) en Duitse (SES) collega’s. Zo heeft hij reeds tal van projecten verwezenlijkt in Sub-Sahara Afrika, in diverse Latijns-Amerikaanse landen en in India.

SWOT Analyse

Als eerste stap in de richting van een nieuw bedrijfsplan voerde Siebe in samenwerking met de eigenaar en alle werknemers een uitvoerige SWOT analyse uit. In vier sessies werden de interne sterktes en zwaktes en de externe kansen en bedreigingen van het printbedrijf in kaart gebracht.

Vóór de start van het project kon het bedrijf rekenen op een cliënteel van ongeveer vijftig man. De verhouding tussen de winst verkregen uit het drukken van de promotieartikelen en die verkregen uit het printmateriaal betrof ongeveer 50-50%. De winstmarge van het bedrijf lag bijzonder laag, met 1,5% in het jaar 2015-2016. De verkoopcijfers toonden bovendien een daling in vergelijking met de cijfers van het jaar voordien. Uit de analyse bleek dat vooral de promotieartikelen voor het lage winstcijfer zorgden.

Training en Strategie

Vervolgens werden er zowel individuele als groepstrainingen en beoordelingen gehouden door Siebe, met betrekking tot marketing-, verkoop- en designtechnieken. Op basis hiervan werd een nieuwe bedrijfsstrategie voorgesteld en werden nieuwe strategische keuzes gemaakt met het oog op de groei- en uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf.

Bedrijfseigenaar Jay vatte de koe bij de horens, verschillende aanbevelingen werden meteen geïmplementeerd. Zo richt het bedrijf zich tegenwoordig meer op de verkoop van printmateriaal dan op promotieartikelen. Zoals aangetoond door Siebe hebben deze namelijk een hogere winstmarge, cruciaal voor verdere investeringen.

Implementatie en Uitbreiding

Doel is om tegen het jaar 2018 de verhouding printmateriaal/promotieartikelen te hebben verschoven naar 80-20%. Deze shift in focus zorgde al na enkele maanden voor een tekort aan productiecapaciteit. Onder intense begeleiding van Siebe werd de productieplaats stelselmatig uitgebreid.

Na een degelijk marktonderzoek en dankzij het uitgebreide netwerk van Siebe, werd ondertussen een tweedehands drukmachine aangekocht in Nederland. Deze werd afgelopen april (2017) per luchtvracht naar Lilongwe getransporteerd, samen met gratis toners en ander equipment.

11227906_877986665617760_2318401906645293485_n

 

Jobcreatie en Waardig Werk

Verder werden de borduurmachines en de screenprinters naar een andere productieplaats verhuisd, aangezien de oorspronkelijke bedrijfslocatie slechts een handvol werknemers kan tewerkstellen. Jay hoopt op korte termijn namelijk meer werknemers aan te werven. Daarenboven is Jay - dankzij de stijging van de omzet - in staat om sinds januari 2017 ondersteuning te bieden aan acht leerlingen van het secundair onderwijs, wiens ouders dit financieel niet aankunnen. Zo draagt dit partnerschap bij tot economische groei en de creatie van waardig werk op het terrein, de twee Sustainable Development Goals waar het bij Exchange allemaal om draait. 

De ontwikkeling van Printer Systems ziet er dus veelbelovend uit. De blijvende betrokkenheid van Siebe is cruciaal gebleken voor de verdere professionalisering van het bedrijf, wat ons verder sterkt in de overtuiging om met Exchange vol in te zetten op langetermijnondersteuning.

Jay getuigt dat Siebe een werkelijke mentor is geworden, die hij om advies kan vragen bij allerhande bedrijfsbeslissingen en problemen.

In de woorden van Jay:

“All in all the future looks bright”.

Hoe 'bright'  deze toekomst wel is wordt nu al duidelijk. In de zomer van 2017 is Printer Systems namelijk in aanmerking gekomen voor financiële ondersteuning via het project Competitiveness and Job Creation Support’ (CJCSP) van het Ministerie van Handel & Industrie, dat gefinancierd wordt door de African Development Bank. Het algemene doel van het project is bijdragen aan de armoedebestrijding in Malawi d.m.v. het stimuleren van duurzame economische groei en sociaal-economische ontwikkeling. Het project tracht dit te bewerkstelligen door het verbeteren van de capaciteit en de competitiviteit van de private sector, en zodoende grotere diversificatie van de export en meer werkgelegenheid te creëren.

Uit een totaal van honderdvijftig gekwalificeerde kmo’s van over het hele land werden uiteindelijk tien bedrijven geselecteerd, waaronder het printbedrijf van Jay Chikoya. De prestaties van het printbedrijf werden - na een eerste donatie van $10.000 - gemonitord en goed bevonden. Om deze reden komt Jay Chikoya nu in aanmerking voor een zogenaamde ‘blanco cheque’, die tot $300.000 zou kunnen bedragen! Deze dient aangewend te worden om verder te investeren in het bedrijf, met name in het kader van werkgelegenheid - in het bijzonder voor vrouwen - en import-substitutie.

Het is duidelijk gebleken dat de concrete aanbevelingen vervat in de door Siebe Meijer aangereikte nieuwe bedrijfsstrategie vergaande gevolgen hebben voor het printbedrijf. De blijvende betrokkenheid van Siebe is daarenboven cruciaal gebleken voor de verdere professionalisering van het bedrijf.