Visie

Exchange streeft naar een beleid waarbinnen efficiëntie, kwaliteit, neutraliteit en respect ten opzichte van de anderen centraal staan:

Hierop willen we onze experten uit het Noorden een duidelijk antwoord laten bieden. Daarom zorgt Exchange voor een grote databank van ervaren, gescreende en beschikbare vrijwilligers-experten die onze waarden delen.tanzania-233
Uiteraard delen deze vrijwilligers onze waarden:

Doelgericht

Voor bedrijven en particulieren in het Noorden is Exchange een toonbeeld van een impactvolle ontwikkelingsorganisatie die zeer gericht toegevoegde waarde biedt aan bedrijven en socio-economische organisaties in het Zuiden. Kennisuitwisseling vindt rechtstreeks plaats tussen aanvrager en expert.

Vraaggestuurd

Het is de ondernemer zélf die vraagt om expertise in te zetten. De projectaanvrager heeft immers een bevoorrechte kijk op de noden van het bedrijf. Deze aanvrager bepaalt met welke expert hij in zee gaat, waarna er een intensieve kennisoverdracht en kruisbestuiving tussen beide partijen kan plaatsvinden. De responsabilisering van de aanvrager uit het Zuiden is zo maximaal.

Efficiënt

Exchange bereikt met een minimum aan middelen zichtbare resultaten. Vrijwillige experten van hoog niveau met de juiste competenties, een uitgesproken ervaring en intrinsieke motivatie, zonder het bijhorende (hoge) prijskaartje: zo wil Exchange de kosten van haar expertises tot een minimum herleiden.

Duurzaam

Groei moet duurzaam. Dat betekent dat onze interventies niet noodzakelijk snel resultaat hebben. Wel moet de positieve impact op langere termijn voelbaar zijn. Groei moet uiteraard ook groen en inclusief zijn. We gaan daarom efficiënt om met grondstoffen. De armeren en zwakkeren van de maatschappij krijgen mee een plaats opnemen.

Door op deze vier pijlers te blijven werken: vindt Exchange bedrijven uit het Noorden bereid om ons te steunen: door medewerkers ter beschikking te stellen, deel uit te maken van ons netwerk en door ons financieel onafhankelijker te maken. Particulieren stellen zich kandidaat om als vrijwilliger hun kennis te delen in het Zuiden of om binnen onze organisatie een rol op te nemen. We streven ernaar om ons netwerk uit te breiden met sympathisanten die mee het imago van Exchange versterken en uitdragen waardoor er een breed draagvlak voor onze werking wordt gecreëerd en waardoor op termijn ook particuliere schenkers ons genegen zijn.

>> naar boven