Vlaamse Overheid - Departement Internationaal Vlaanderen

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking draagt actief bij tot armoedebestrijding in de regio van Zuidelijk Afrika. De regio tekent immers wereldwijd één van de hoogste armoede- en ongelijkheidscijfers op. Als betrouwbare en voorspelbare donor zetten we in op een beperkt aantal sectoren die deze ongelijkheid verminderen. Zo stellen we de partnerlanden in staat om op lange termijn verhoogde welvaart en welzijn voor al hun landgenoten te realiseren.
De Vlaamse overheid steunt Exchange met subsidies.